Outsourcing działu prawnego – poznaj 5 zalet tego rozwiązania

Outsourcing usług prawnych zapewnia stałą pomoc prawną dla osób prowadzących własny biznes. To coraz popularniejsze rozwiązanie stanowi alternatywę dla doraźnego korzystania z usług prawnika lub tworzenia w firmie wewnętrznego działu prawnego. Jakie zalety ma outsourcing usług prawnych? Poniżej sprawdzisz kilka najważniejszych korzyści.

Oszczędności

Współpraca z kancelarią na zasadzie outsourcingu zapewnia przedsiębiorcom korzyści finansowe. Firmy płacą jedynie za ustalone usługi, nie ponoszą kosztów składek na ubezpieczenie, urlopów czy zwolnień lekarskich. Korzystając z pomocy specjalistów z zewnątrz, nie muszą wydawać pieniędzy na organizację i utrzymanie własnego działu prawnego. Zaoszczędzone fundusze mogą przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa albo inny dowolny cel, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną.

Dostęp do specjalistów z różnych dziedzin

Prawnicy obsługujący firmy specjalizują się w rozmaitych dziedzinach prawa i mogą dysponować pogłębiona wiedzą na temat specyfiki określonych branż. Korzystanie ze wsparcia „ekspertów od wszystkiego” nie okaże się dobrym pomysłem. Taki prawnik może znać różne zagadnienia tylko pobieżnie i nie mieć wystarczającego doświadczenia, by doradzić danemu przedsiębiorcy najkorzystniejsze rozwiązanie. Każdorazowe samodzielne szukanie specjalistów od określonych problemów natury prawnej również bywa uciążliwe. Outsourcing prawny umożliwia jednoczesne korzystanie z wiedzy i doświadczenia prawników specjalizujących się w rozmaitych dziedzinach prawa. Zespoły mające wspierać określone przedsiębiorstwo tworzone są tak, by najlepiej odpowiadały charakterowi jego działalności.

Źródło: https://kancelaria-pertek.pl

Dostęp do outsourcingu przynosi korzyści również firmom zatrudniającym prawników niespecjalizujących się w określonych dziedzinach, np. prawie autorskim, gdy pojawi się jednorazowy problem z jego zakresu. Nawiązując współpracę z zewnętrznym zespołem, łatwo można uzupełnić luki w specjalistycznej wiedzy, rozszerzając zarazem zakres ochrony prawnej prowadzonego biznesu o nowe gałęzie prawa.

Szybkie reagowanie na problemy

Fakt, że zespoły formułowane w ramach outsourcingu działu prawnego mogą składać się ze specjalistów z różnych dziedzin prawa, pozwala przedsiębiorcom szybciej reagować na występujące problemy. Klienci mogą w krótkim czasie uzyskać rzeczową odpowiedź na zadawane pytania, wsparcie w negocjacjach dotyczących określonego zagadnienia czy podjąć działania zaradcze w przypadku kryzysowych sytuacji. Ponadto nad jedną sprawą nierzadko pracuje cały zespół doświadczonych ekspertów. Oznacza to, że nawet złożone problemy mogą być rozwiązywane szybciej niż w przypadku, gdy zatrudnia się jednego prawnika na etat albo szuka jednorazowej porady.

Możliwość skoncentrowania się na prowadzonym biznesie

Outsourcing działu prawnego pozwala w pełni skoncentrować się na rozwijaniu swojej firmy, zamiast zgłębiać obowiązujące przepisy i zastanawiać się, jak się do nich przystosować. Zespoły prawników wspierające przedsiębiorców mają doświadczenie w pracy z różnymi klientami i w rozmaitych branżach. Z tego powodu mogą łatwiej dostosować się do indywidualnych potrzeb danej firmy. Kiedy sprawami prawnymi zajmują się specjaliści, nic nie stoi na przeszkodzie, by zaoszczędzony czas poświęcić na rozwój biznesu w tych obszarach, które w przyszłości będą przynosić największe zyski.

Usprawnienie funkcjonowania firmy

Dzięki outsourcingowi udaje się też poprawić sposób, w jaki funkcjonuje przedsiębiorstwo. Doświadczeni prawnicy, jako obiektywni obserwatorzy, mogą zaproponować i pomóc wdrożyć nowe procedury i lepsze standardy, które zabezpieczą interesy firmy i jej pracowników oraz pozwolą usprawnić różne aspekty prowadzonej działalności. Korzyścią dla przedsiębiorców okaże się też wypracowanie wzorów stosowanej dokumentacji, co przyspieszy dopełnianie rozmaitych formalności.

Outsourcing działu prawnego sprawdza się we wszystkich przedsiębiorstwach niedysponujących własnym zespołem prawników i chcących podnieść standard ochrony prawnej prowadzonej firmy. Korzystanie z usług prawników w takim modelu zapewnia nie tylko oszczędności finansowe, ale też pozwala skupić się na zasadniczych aspektach rozwijanego biznesu. Outsourcing prawny może usprawnić działanie firmy, zapewni dostęp do ekspertów z różnych dziedzin i przyspieszy rozwiązywanie problemów. Omówione rozwiązanie ma sporo zalet, dlatego warto rozważyć jego wprowadzenie, jeżeli planuje się korzystać z pomocy prawnej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kategorie
Poradniki