Ile trwa rozwód i co ma wpływ na długość procesu

Rozwód jest takim samym postępowaniem sądowym jak każde inne, dlatego też może on się nieco rozciągnąć w czasie. Jednak jego długość jest w znacznej mierze uzależniona od tego, czy małżonkowie decydują się na rozstanie bez orzekania o winie, czy jednak podejmowane są działania, które mają wskazać winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Według statystyk rozwody Katowice, to jedne z tych miejsc, gdzie najszybciej można uzyskać rozwód w postępowaniu sądowym. 

Kiedy pierwsza rozprawa rozwodowa 

Od złożenia pozwu rozwodowego do pierwszej rozprawy może minąć nawet kilka miesięcy. Wszystko za sprawa tego, ze w tym okresie pozew doręczany jest drugiemu małżonkowi, który w ustawowym czasie ma prawo wnieść odpowiedź na pozew, określić w niej swoje stanowisko, gdzie może także żądać rozwodu lub oddalić powództwo. Dopiero kiedy drugi z małżonków odpowie lub mnie przysługujący mu czas ustawowy do odpowiedzi, ustalany jest termin pierwszej rozprawy. 

Jak szybko otrzymam wyrok 

Podstawa szybkiego uzyskania rozwodu jest przede wszystkim dobrze sporządzony pozew rozwody. Jeśli w jego treści zostały zawarte wszystkie okoliczności świadczące o całkowitym i trwałym rozpadzie małżeństwa, co jest jednym z warunków przyznania rozwodu, wyrok może zapaść nawet na pierwszej rozprawie. Zwłaszcza jeśli żadne z małżonków nie dąż do ustalenia, który z nich jest winny rozpadowi małżeństwa. 

Rozwód na pierwszej rozprawie, nawet z orzekaniem o winie można także otrzymać w sytuacji, kiedy okoliczności związane z rozpadem małżeństwa nie budzą wątpliwości co do tego, że to jeden z małżonków jest wyraźnie winny. Przykładem może być tutaj zdrada i wszelkiego rodzaju uzależnienia destrukcyjnie wpływające na życie rodzinne i pożycie małżeńskie. 

Najdłużej toczą się postępowania, kiedy obie ze stron próbują wykazać winę swojego współmałżonka. Takie sprawy rozwodowe mogą ciągnąć się latami, zwłaszcza kiedy strony na kolejnych rozprawach ujawniają nowe materiały dowodowe. 

Kategorie
Poradniki